Барча кутилаётган лотлар

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ выключатель 1х полюсный 16а


Баҳоланган нархи:

2 039 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ 150а


Баҳоланган нархи:

25 511 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ 160а


Баҳоланган нархи:

430 326 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ 200а


Баҳоланган нархи:

81 731 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ 250а


Баҳоланган нархи:

749 641 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 3х ПОЛЮС 16а


Баҳоланган нархи:

240 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 40а


Баҳоланган нархи:

25 411 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 50а


Баҳоланган нархи:

7 725 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 60а


Баҳоланган нархи:

7 886 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 63а


Баҳоланган нархи:

2 381 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 75а


Баҳоланган нархи:

3 738 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

Болт/Гайка/Шайба д-10/80


Баҳоланган нархи:

4 326 630.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

Болт/Гайка/Шайба д-20/60


Баҳоланган нархи:

7 241 380.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

Болт/Гайка/Шайба д-6/60


Баҳоланган нархи:

5 516 120.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ 60а


Баҳоланган нархи:

20 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

Офис биноси


Баҳоланган нархи:

36 000 000 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ВЫК. 30а митсубиси


Баҳоланган нархи:

4 589 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ EKF АПД32 АПД80


Баҳоланган нархи:

2 432 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

Американские Плоскогубцы


Баҳоланган нархи:

15 000.00 UZS

Савдогача қолган вақт:

АМПЕРМЕТР НА 10КВ КИТАЙ


Баҳоланган нархи:

56 000.00 UZS